Про сайт

Даний сайт адресований студентам спеціальності “Комп’ютерні науки”.

На сайті містяться завдання лабораторних робіт з дисциплін “Програмування”, “Комп’ютерна графіка”, “Платформи корпоративних інформаційних систем”, “Операційні системи та системне програмування”, “Проектування програмних систем”, “Програмування та підтримка веб-застосувань”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Криптологія” та методичні вказівки до їх виконання. Також забезпечена можливість перегляду тем практичних занять та загальних відомостей про дисципліни, що викладаються.

Розробник сайту – асистент кафедри ВМКТ Інституту хімічних технологій СНУ ім.В.Даля (м. Рубіжне) Коваленко Дар’я Андріївна.